دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش مدلسازی با 3D Max دوره مدلسازی با 3D Max آموزش مدلسازی با 3D Max اصفهان دوره مدلسازی با 3D Max اصفهان مدلسازی با 3D Max

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 11,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره مدلسازی با 3D Max


کد دوره: 5271
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 18 الی 21

سه شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1400/05/10
11,300,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی
کد دوره: 5285
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/06/03
11,300,000 ریال
سید علی اکبر رهنمایی

مدلسازی با 3D Max

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود