دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش برنامه نویسی به زبان Python دوره برنامه نویسی به زبان Python آموزش برنامه نویسی به زبان Python اصفهان دوره برنامه نویسی به زبان Python اصفهان برنامه نویسی به زبان Python

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی به زبان Python


کد دوره: 4508
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 20

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1398/07/30
5,800,000 ریال
محمد کیانی
کد دوره: 4536
روزهای برگزاری:

جمعه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1398/08/24
5,800,000 ریال
محمد کیانی

برنامه نویسی به زبان Python

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;