دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش برنامه نویسی به زبان Python دوره برنامه نویسی به زبان Python آموزش برنامه نویسی به زبان Python اصفهان دوره برنامه نویسی به زبان Python اصفهان برنامه نویسی به زبان Python

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره برنامه نویسی به زبان Python


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره برنامه نویسی به زبان Python مشخص نشده است!

برنامه نویسی به زبان Python

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;