دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره تهیه نقشه های فاز 2 معماری دوره دوره تهیه نقشه های فاز 2 معماری آموزش دوره تهیه نقشه های فاز 2 معماری اصفهان دوره دوره تهیه نقشه های فاز 2 معماری اصفهان دوره تهیه نقشه های فاز 2 معماری

طول دوره: 45 ساعت
شهریه : 13,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره تهیه نقشه های فاز 2 معماری


کد دوره: 5186
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 14 الی 17

تاریخ شروع: 1400/09/18
13,100,000 ریال
شهاب شهابی

دوره تهیه نقشه های فاز 2 معماری

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود