دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر دوره دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر آموزش دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر اصفهان دوره دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر اصفهان دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر

طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 6,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر


کد دوره: 4704
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 11

تاریخ شروع: 1399/04/12
6,300,000 ریال
رامین احمدی

دوره جامع پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;