دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB دوره پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB آموزش پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB اصفهان دوره پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB اصفهان پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB

دوره های مرتبط
طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 4,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB


کد دوره: 3387
روزهای برگزاری:

جمعه ها 11 الی 14

تاریخ شروع: 1398/01/23
4,000,000 ریال
آوید آوخ

پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;