دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB دوره پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB آموزش پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB اصفهان دوره پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB اصفهان پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB

دوره های مرتبط
طول دوره: 24 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB مشخص نشده است!

پردازش سیگنال و سیستم و طراحی فیلتر درMATLAB

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;