دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux دوره تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux آموزش تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux اصفهان دوره تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux اصفهان تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux مشخص نشده است!

تحلیل روشنایی با نرم افزار Dialux

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود