دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش PLC S7 پایه دوره PLC S7 پایه آموزش PLC S7 پایه اصفهان دوره PLC S7 پایه اصفهان PLC S7 پایه

طول دوره: 32 ساعت
شهریه : 13,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PLC S7 پایه


کد دوره: 5451
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/09/19
13,100,000 ریال
سید حسین زنجانی

PLC S7 پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود