دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش PDMS پیشرفته دوره PDMS پیشرفته آموزش PDMS پیشرفته اصفهان دوره PDMS پیشرفته اصفهان PDMS پیشرفته

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,600,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

PDMS پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PDMS پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره PDMS پیشرفته مشخص نشده است!

PDMS پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;