دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش PDMS پایه دوره PDMS پایه آموزش PDMS پایه اصفهان دوره PDMS پایه اصفهان PDMS پایه

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PDMS پایه


کد دوره: 4588
روزهای برگزاری:

جمعه ها 12 الی 16

تاریخ شروع: 1399/01/29
5,800,000 ریال
سعید مختاری

PDMS پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;