دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Aspen Hysys پایه دوره Aspen Hysys پایه آموزش Aspen Hysys پایه اصفهان دوره Aspen Hysys پایه اصفهان Aspen Hysys پایه

دوره های مرتبط

Aspen Plus پایه

Aspen B-Jac

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 12,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Aspen Hysys پایه


کد دوره: 5215
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/05/14
12,300,000 ریال
امیرحسین قزوینی زاده

Aspen Hysys پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود