دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Aspen Hysys پایه دوره Aspen Hysys پایه آموزش Aspen Hysys پایه اصفهان دوره Aspen Hysys پایه اصفهان Aspen Hysys پایه

دوره های مرتبط

Aspen Plus پایه

Aspen B-Jac

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 12,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Aspen Hysys پایه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Aspen Hysys پایه مشخص نشده است!

Aspen Hysys پایه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود