طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 29,000,000 ریال
نوع آموزش:
پیشنیاز: Excel مهندسی
مدرک پایان دوره:
مدرک بین المللی:

برنامه زمانی دوره حسابداری پایه

کد دوره: 5945
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 20

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1401/11/18
29,000,000 ریال

حسابداری پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

حسابداری مقدماتی

 • تعریف حسابداری
 • ماهیت حساب ها
 • معادله حسابداری
 • تنظیم سند حسابداری
 • آشنایی با دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ) و دفتر معین
 • تنظیم صورت های مالی
 • اصلاح حسابها( تعدیلات)
 • بستن حساب های موقت
 • بستن حساب های دائمی ( سند اختتامیه)
 • تنظیم تراز آزمایشی اصلاح نشده، اصلاح شده ، اختتامیه
 • نرم افزار نوآوران - پارسیان

تماس با ما


031-36292828(10 خط)

شماره های داخلی:


ثبت نام : 12-14

حسابداری :16

برنامه ریزی آموزشی :11

انتشارات :17

بخش انجام پروژه :22

روابط عمومی : 24

logo-samandehi
mehregansoftware@gmail.com