دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Aspen Plus دوره Aspen Plus آموزش Aspen Plus اصفهان دوره Aspen Plus اصفهان Aspen Plus

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 6,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Aspen Plus


کد دوره: 4498
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 14

تاریخ شروع: 1398/08/03
6,000,000 ریال
سید علیرضا حسین زاده حجازی

Aspen Plus

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;