دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش SolidWorks پایه دوره SolidWorks پایه آموزش SolidWorks پایه اصفهان دوره SolidWorks پایه اصفهان SolidWorks پایه

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 5,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره SolidWorks پایه


کد دوره: 4450
روزهای برگزاری:

شنبه ها 18 الی 21

دوشنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1398/07/08
5,500,000 ریال
امیر حسین آقاداوودی

SolidWorks پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;