دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره تولید محتوای الکترونیکی دوره دوره تولید محتوای الکترونیکی آموزش دوره تولید محتوای الکترونیکی اصفهان دوره دوره تولید محتوای الکترونیکی اصفهان دوره تولید محتوای الکترونیکی

طول دوره: 48 ساعت
شهریه : 24,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره تولید محتوای الکترونیکی


کد دوره: 5513
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 9 الی 13

تاریخ شروع: 1400/11/07
24,000,000 ریال
اکبر کاظمی

دوره تولید محتوای الکترونیکی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود