دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اصول و پایه Stop Motion دوره اصول و پایه Stop Motion آموزش اصول و پایه Stop Motion اصفهان دوره اصول و پایه Stop Motion اصفهان اصول و پایه Stop Motion

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 15,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اصول و پایه Stop Motion


کد دوره: 5430
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 9 الی 13

تاریخ شروع: 1400/11/21
15,000,000 ریال
. مجموعه اساتید

اصول و پایه Stop Motion

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود