دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی دوره تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی آموزش تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی اصفهان دوره تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی اصفهان تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 10,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی مشخص نشده است!

تصویر سازی کاراکترهای دو بعدی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود