دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی هویت سازمانی (ایده تا چاپ) دوره طراحی هویت سازمانی (ایده تا چاپ) آموزش طراحی هویت سازمانی (ایده تا چاپ) اصفهان دوره طراحی هویت سازمانی (ایده تا چاپ) اصفهان طراحی هویت سازمانی (ایده تا چاپ)

طول دوره: 200 ساعت
شهریه : 64,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی هویت سازمانی (ایده تا چاپ)


کد دوره: 5421
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/11/07
64,000,000 ریال
. مجموعه اساتید

طراحی هویت سازمانی (ایده تا چاپ)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود