دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اصول و پایه طراحی بسته بندی دوره اصول و پایه طراحی بسته بندی آموزش اصول و پایه طراحی بسته بندی اصفهان دوره اصول و پایه طراحی بسته بندی اصفهان اصول و پایه طراحی بسته بندی

طول دوره: 200 ساعت
شهریه : 64,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اصول و پایه طراحی بسته بندی


کد دوره: 5420
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/11/07
64,000,000 ریال
. مجموعه اساتید

اصول و پایه طراحی بسته بندی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود