دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع طراحی نشانه (لوگو) دوره دوره جامع طراحی نشانه (لوگو) آموزش دوره جامع طراحی نشانه (لوگو) اصفهان دوره دوره جامع طراحی نشانه (لوگو) اصفهان دوره جامع طراحی نشانه (لوگو)

طول دوره: 200 ساعت
شهریه : 64,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع طراحی نشانه (لوگو)


کد دوره: 5419
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/11/07
64,000,000 ریال
. مجموعه اساتید

دوره جامع طراحی نشانه (لوگو)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود