دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع طراحی گرافیک دوره دوره جامع طراحی گرافیک آموزش دوره جامع طراحی گرافیک اصفهان دوره دوره جامع طراحی گرافیک اصفهان دوره جامع طراحی گرافیک

طول دوره: 280 ساعت
شهریه : 89,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع طراحی گرافیک


کد دوره: 5418
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1400/11/07
89,000,000 ریال
. مجموعه اساتید

دوره جامع طراحی گرافیک

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود