دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن) دوره سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن) آموزش سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن) اصفهان دوره سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن) اصفهان سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن)

طول دوره: 16 ساعت
شهریه : 8,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن) مشخص نشده است!

سخنوری (اعتماد به نفس در صحبت کردن)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود