دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D دوره ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D آموزش ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D اصفهان دوره ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D اصفهان ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 17,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D مشخص نشده است!

ارائه واقعیت مجازی(VR) و واقعیت افزوده ( AR) پروژه های معماری با Unity 3D

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود