دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Unity 3D ویژه بازی سازی دوره Unity 3D ویژه بازی سازی آموزش Unity 3D ویژه بازی سازی اصفهان دوره Unity 3D ویژه بازی سازی اصفهان Unity 3D ویژه بازی سازی

طول دوره: 17500000 ساعت
شهریه : 30 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Unity 3D پایه

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Unity 3D ویژه بازی سازی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Unity 3D ویژه بازی سازی مشخص نشده است!

Unity 3D ویژه بازی سازی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود