دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش الگوریتم و فلوچارت دوره الگوریتم و فلوچارت آموزش الگوریتم و فلوچارت اصفهان دوره الگوریتم و فلوچارت اصفهان الگوریتم و فلوچارت

طول دوره: 15 ساعت
شهریه : 4,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره الگوریتم و فلوچارت


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره الگوریتم و فلوچارت مشخص نشده است!

الگوریتم و فلوچارت

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود