دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو) دوره طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو) آموزش طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو) اصفهان دوره طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو) اصفهان طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو)

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 18,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو) مشخص نشده است!

طراحی و راه اندازی سیستم های انرژی های تجدید پذیر (انرژی های نو)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود