دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش قالب سازی در Catia (پلاستیک) دوره قالب سازی در Catia (پلاستیک) آموزش قالب سازی در Catia (پلاستیک) اصفهان دوره قالب سازی در Catia (پلاستیک) اصفهان قالب سازی در Catia (پلاستیک)

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... )

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره قالب سازی در Catia (پلاستیک)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره قالب سازی در Catia (پلاستیک) مشخص نشده است!

قالب سازی در Catia (پلاستیک)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود