دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) دوره متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) آموزش متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) اصفهان دوره متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) اصفهان متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU)

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Catia پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) مشخص نشده است!

متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود