دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) دوره متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) آموزش متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) اصفهان دوره متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU) اصفهان متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU)

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Catia پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU)


کد دوره: 5239
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 18 الی 22

تاریخ شروع: 1400/05/11
10,300,000 ریال
حسین قضاوی

متحرک سازی و طراحی مکانیزم ها در CATIA ( DMU)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود