دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع ارزهای دیجیتال دوره دوره جامع ارزهای دیجیتال آموزش دوره جامع ارزهای دیجیتال اصفهان دوره دوره جامع ارزهای دیجیتال اصفهان دوره جامع ارزهای دیجیتال

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 15,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع ارزهای دیجیتال


کد دوره: 5461
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1400/09/21
15,000,000 ریال
نوید نیکی

دوره جامع ارزهای دیجیتال

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود