دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع ICDL دوره دوره جامع ICDL آموزش دوره جامع ICDL اصفهان دوره دوره جامع ICDL اصفهان دوره جامع ICDL

طول دوره: 70 ساعت
شهریه : 15,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع ICDL


کد دوره: 5536
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/20
15,000,000 ریال
محمدرضا نویدپور

دوره جامع ICDL

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود