دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره عکاسی دیجیتال پایه دوره دوره عکاسی دیجیتال پایه آموزش دوره عکاسی دیجیتال پایه اصفهان دوره دوره عکاسی دیجیتال پایه اصفهان دوره عکاسی دیجیتال پایه

طول دوره: 80 ساعت
شهریه : 25,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره عکاسی دیجیتال پایه


کد دوره: 5422
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 15 الی 18

چهار شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1400/11/06
25,000,000 ریال
اکبر کاظمی

دوره عکاسی دیجیتال پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود