دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش دوره جامع عکاسی دوره دوره جامع عکاسی آموزش دوره جامع عکاسی اصفهان دوره دوره جامع عکاسی اصفهان دوره جامع عکاسی

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 18,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره دوره جامع عکاسی


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره دوره جامع عکاسی مشخص نشده است!

دوره جامع عکاسی

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود