دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش FL Studio دوره FL Studio آموزش FL Studio اصفهان دوره FL Studio اصفهان FL Studio

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 18,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: ندارد
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره FL Studio


کد دوره: 5232
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 15 الی 18

سه شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1400/05/03
18,800,000 ریال
فرشاد کریمی

FL Studio

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود