دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تدوین در Premiere PRO و Davinci دوره تدوین در Premiere PRO و Davinci آموزش تدوین در Premiere PRO و Davinci اصفهان دوره تدوین در Premiere PRO و Davinci اصفهان تدوین در Premiere PRO و Davinci

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 14,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تدوین در Premiere PRO و Davinci


کد دوره: 5491
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 18 الی 21

سه شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1400/11/10
14,800,000 ریال
اکبر کاظمی

تدوین در Premiere PRO و Davinci

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود