دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Catia پیشرفته دوره Catia پیشرفته آموزش Catia پیشرفته اصفهان دوره Catia پیشرفته اصفهان Catia پیشرفته

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 7,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Catia پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Catia پیشرفته


کد دوره: 4696
روزهای برگزاری:

دوشنبه ها 18 الی 22

تاریخ شروع: 1399/01/25
7,300,000 ریال
حسین قضاوی

Catia پیشرفته

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;