دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Catia پایه دوره Catia پایه آموزش Catia پایه اصفهان دوره Catia پایه اصفهان Catia پایه

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Catia پایه


کد دوره: 5537
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 16 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/21
10,300,000 ریال
حسین قضاوی
کد دوره: 5538
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1401/01/19
10,300,000 ریال
حسین قضاوی

Catia پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود