دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار دوره اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار آموزش اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار اصفهان دوره اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار اصفهان اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 8,800,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار مشخص نشده است!

اصول طراحی کابینت همراه با مدلسازی در نرم افزار

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود