دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش حسابداری مالیاتی دوره حسابداری مالیاتی آموزش حسابداری مالیاتی اصفهان دوره حسابداری مالیاتی اصفهان حسابداری مالیاتی

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 13,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

حسابداری مقدماتی

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره حسابداری مالیاتی


کد دوره: 5138
روزهای برگزاری:

جمعه ها 9 الی 13

تاریخ شروع: 1400/05/15
13,000,000 ریال
محمدرضا شهنام پور

حسابداری مالیاتی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود