دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش حسابداری مقدماتی دوره حسابداری مقدماتی آموزش حسابداری مقدماتی اصفهان دوره حسابداری مقدماتی اصفهان حسابداری مقدماتی

طول دوره: 120 ساعت
شهریه : 24,400,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره حسابداری مقدماتی


کد دوره: 5137
روزهای برگزاری:

یک شنبه ها 17 الی 20

سه شنبه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1400/05/05
24,400,000 ریال
محمدرضا شهنام پور

حسابداری مقدماتی

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود