دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش کلید فولاد دوره کلید فولاد آموزش کلید فولاد اصفهان دوره کلید فولاد اصفهان کلید فولاد

دوره های مرتبط
طول دوره: 10 ساعت
شهریه : 3,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره کلید فولاد


کد دوره: 4919
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 20 الی 22

تاریخ شروع: 1399/08/01
3,000,000 ریال
حسین قضاوی

کلید فولاد

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;