دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اسکیس و راندو پیشرفته دوره اسکیس و راندو پیشرفته آموزش اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان دوره اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان اسکیس و راندو پیشرفته

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 13,900,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

اسکیس و راندو

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره اسکیس و راندو پیشرفته مشخص نشده است!

اسکیس و راندو پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود