دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اسکیس و راندو پیشرفته دوره اسکیس و راندو پیشرفته آموزش اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان دوره اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان اسکیس و راندو پیشرفته

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 11,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

اسکیس و راندو

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو پیشرفته


کد دوره: 4914
روزهای برگزاری:

پنج شنبه ها 12 الی 15

تاریخ شروع: 1399/11/09
11,100,000 ریال
صفورا شاهین

اسکیس و راندو پیشرفته

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;