دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Excel پیشرفته دوره Excel پیشرفته آموزش Excel پیشرفته اصفهان دوره Excel پیشرفته اصفهان Excel پیشرفته

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 6,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Excel پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Excel پیشرفته


کد دوره: 4933
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 18 الی 21

تاریخ شروع: 1399/07/23
6,000,000 ریال
نوید نیکی

Excel پیشرفته

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;