دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice ) دوره کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice ) آموزش کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice ) اصفهان دوره کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice ) اصفهان کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice )

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 6,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Catia پایه

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice )


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice ) مشخص نشده است!

کتیا پروژه و تمرین (Project & Practice )

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود