دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی ) دوره Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی ) آموزش Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی ) اصفهان دوره Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی ) اصفهان Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی )

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 10,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

Catia پیشرفته (سطح 2 - سطح سازی و ... )

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی )


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی ) مشخص نشده است!

Catia پیشرفته (سطح 3 - ابرنقاط ، ورق کاری و متحرک سازی )

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود