دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش روش های نوین ساخت قطعه دوره روش های نوین ساخت قطعه آموزش روش های نوین ساخت قطعه اصفهان دوره روش های نوین ساخت قطعه اصفهان روش های نوین ساخت قطعه

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره روش های نوین ساخت قطعه


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره روش های نوین ساخت قطعه مشخص نشده است!

روش های نوین ساخت قطعه

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود