دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تست های غیر مخرب (NDT ) دوره تست های غیر مخرب (NDT ) آموزش تست های غیر مخرب (NDT ) اصفهان دوره تست های غیر مخرب (NDT ) اصفهان تست های غیر مخرب (NDT )

طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 8,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تست های غیر مخرب (NDT )


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تست های غیر مخرب (NDT ) مشخص نشده است!

تست های غیر مخرب (NDT )

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود