دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) اصفهان دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) اصفهان تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )

دوره های مرتبط
طول دوره: 20 ساعت
شهریه : 5,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) مشخص نشده است!

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;