دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) اصفهان دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T ) اصفهان تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 15,000,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )


کد دوره: 5458
روزهای برگزاری:

جمعه ها 17 الی 20

تاریخ شروع: 1400/11/08
15,000,000 ریال
حسین قضاوی

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود