طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 16,000,000 ریال
نوع آموزش:
پیشنیاز: ندارد
مدرک پایان دوره:
مدرک بین المللی:

برنامه زمانی دوره تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی (GD &T )

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

سرفصل کلاس آموزشGD&T

 • تعريف GD&T
 • تشريح كاربرد آن بصورت تجربي و مزاياي آن نسبت به تلرانسهاي محدوده اي
 • Datum  ها
 • انواع علائم و كاراكترهاي هندسي
 • تعريف FCF، DRF،Feature، Tolerance Zone و... مفاهیم تلرانسهای هندسی)
 • تعاریف صنعت و استاندارد
 • تعاریف تلرانس، دقت، بعد، بعد اصلی، مبنا و تلرانس ارفاقی
 • دسته بندی تلرانس های هندسی شامل
 • تلرانس های فرم (Form Tolerances)
 • تلرانس های جهت یابی (Orientation Tolerances)
 • تلرانس های موقعیتی (Location Tolerances)
 • تلرانس های دویدگی (Run out Tolerances)
 • تلرانس های پُروفیل (Profile Tolerances)
 • تعدیل کننده ها (Modifiers) ، شامل
 • حداکثر مواد (MMC)
 • حداقل مواد (LMC)
 • مستقل از اندازه (RFS)
 • خارج از محدوده تلرانس نقشه کشیده شده
 • حالت قطری ø
 • مشخصه های محدود کننده، مبنا مشترک، صفحه مبنا، چارچوب مرجع
 • تشريح مفاهيم هريك از 14 كاراكتر هندسي بصورت سه بعدي، روش‌های اندازه گیری و کنترل هر یک از کاراکترها
 • حل مثالهايي كاربردي از هريك از موارد فوق ‌الذكر
 • مفهوم gauge و اصلاح فرآيند توليد يك محصول توليد شده
 • نمایش دستگاههای اندازه گیری مربط با GD&T در صنعت
 • آموزش حرفه ای و عملی تمام موارد فوق بصورت نقشه های اجرایی با استفاده از محیطdrafting  نرم افزار کتیا

تماس با ما


031-36292828(10 خط)

شماره های داخلی:


ثبت نام : 12-14

حسابداری :16

برنامه ریزی آموزشی :11

انتشارات :17

بخش انجام پروژه :22

روابط عمومی : 24

logo-samandehi
mehregansoftware@gmail.com