دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D) دوره جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D) آموزش جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D) اصفهان دوره جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D) اصفهان جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D)

طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 16,300,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

اصول طراحی Piping

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D) مشخص نشده است!

جامع مدلسازی با نرم افزار AVEVA Everything 3D (E3D)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود