دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش PDMS جامع دوره PDMS جامع آموزش PDMS جامع اصفهان دوره PDMS جامع اصفهان PDMS جامع

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 8,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

اصول طراحی Piping

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PDMS جامع


کد دوره: 4931
روزهای برگزاری:

جمعه ها 8 الی 12

تاریخ شروع: 1399/09/14
8,500,000 ریال
سعید مختاری

PDMS جامع

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;