دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش PDMS جامع دوره PDMS جامع آموزش PDMS جامع اصفهان دوره PDMS جامع اصفهان PDMS جامع

دوره های مرتبط
طول دوره: 40 ساعت
شهریه : 8,500,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

اصول طراحی Piping

مدرک پایان دوره: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: تاییدیه فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره PDMS جامع


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره PDMS جامع مشخص نشده است!

PDMS جامع

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;