دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش Arc GIS پایه دوره Arc GIS پایه آموزش Arc GIS پایه اصفهان دوره Arc GIS پایه اصفهان Arc GIS پایه

طول دوره: 50 ساعت
شهریه : 13,100,000 ریال
نوع آموزش: TPH
پیشنیاز:

ندارد

مدرک پایان دوره: تاییدیه فنی و حرفه ای
مدرک بین المللی: گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای

برنامه زمانی دوره Arc GIS پایه


کد دوره: 5497
روزهای برگزاری:

شنبه ها 16 الی 19

دوشنبه ها 16 الی 19

تاریخ شروع: 1400/11/09
13,100,000 ریال
محسن کلانتری

Arc GIS پایه

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود