دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) دوره اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) آموزش اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) اصفهان دوره اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) اصفهان اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی)

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,600,000 ریال
نوع آموزش: عملی
پیشنیاز:

اسکیس و راندو پایه (طراحی داخلی)

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی)


کد دوره: 4959
روزهای برگزاری:

چهار شنبه ها 15 الی 18

تاریخ شروع: 1399/09/19
5,600,000 ریال
صفورا شاهین

اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی)

چنانچه در دوره های ارائه شده نمی توانید شرکت نمایید می توانید شماره موبایل خود را وارد کرده تا دوره های جدیدی که ارائه می شود برای شما پیامک شود

}
;