دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) دوره اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) آموزش اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) اصفهان دوره اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) اصفهان اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی)

دوره های مرتبط
طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 5,600,000 ریال
نوع آموزش: عملی
پیشنیاز:

اسکیس و راندو پایه (طراحی داخلی)

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی)


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی) مشخص نشده است!

اسکیس و راندو پیشرفته (طراحی داخلی)

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود

}
;