دوره های انتخابی شما
روز هفته 10 12 14 16 18 20 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
دوره انتخابی شهریه تخفیف
مجموع
شهریه با تخفیف

آموزش (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته دوره (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته آموزش (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان دوره (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته اصفهان (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته

طول دوره: 30 ساعت
شهریه : 7,300,000 ریال
نوع آموزش: عملی
پیشنیاز:

(پیش نیاز) اسکیس و راندو پایه

مدرک پایان دوره: گواهی حضور در دوره
مدرک بین المللی: گواهی حضور در دوره

برنامه زمانی دوره (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته


در حال حاضر هیچ کلاسی برای دوره (ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته مشخص نشده است!

(ترم اول) اسکیس و راندو پیشرفته

در حال حاضر کلاسی برای دوره مورد نظر ارائه نشده است در صورت تمایل شماره موبایل خود را ثبت نمایید تا زمان شروع دوره ها برای شما اطلاع رسانی شود